Allmänna villkor

Online Albumproofing.com (Spreadbook) är en webbaserad applikation där fotografer kan ladda upp egendesignade fotoböcker, för att sedan visa dessa för sina kunder. Fotograferna kan kommunicera med sina kunder och beställa fotoböcker direkt hos bokleverantörerna med hjälp av Spreadbook. Spreadbooks kunder godkänner våra allmänna villkor i och med att de använder sig av webbsidan Online-Albumproofing.com och dess service.

Alla beställningar kommer att tas emot och utföras i enlighet med ovanståenden premisser. De uppdragsbekräftelser som skickas till kund efter beställning, gäller som godkännande av ”Våra villkor”. Avvikelser är endast gällande, om de har bekräftats skriftligen.

Upphovsmannarätt

Upphovsmannarätten för alla överförda bokfiler och dess fotografier tillhör alltid och enbart den uppdragsgivare, och/eller kund, som överfört bilderna. Spreadbook har ingen del i upphovsmannarätt för bilder som laddas upp.

Ansvar

Spreadbooks ansvar rättar sig uteslutande efter dessa "Allmänna villkor". Andra villkor eller överrenskommelser (gäller även skadeståndsanspråk och oavsett rättslig orsak) som inte finns med i ”Allmänna villkor” är ogiltiga. De kan bara komma i fråga vid ett vårdslöst kontraktsbrott från Spreadbooks sida. Skadestånd begränsas till kompensation för materialvärde. Spreadbook har inget ansvar eller skyldighet för skadestånd vad det gäller kameror och andra apparater.

Bearbetning av datafiler

Kunders överförda datafiler och andra uppgifter som tas emot i vår IT-anläggning, behandlas i enlighet med gällande regler för dataskydd.
Vår server finns i Tyskland.

Priser och betalning

Våra fakturor följer de priser som listas i senast gällande prislistor. Fakturor ska betalas inom 10 dagar efter fakturadatum utan fördröjning och avdrag från summan. Vid försening beräknar vi en förseningsränta med minst 5% och vid fordringar har vi rätten att neka kunden tillgång att använda sig av Spreadbook med omedelbar verkan. Vi har rätt att kräva betalning innan leverans om vi finner detta nödvändigt.

Dataskydd

Våra kunder är utförligt informerade om verksamhetens arbetssätt, omfång och syfte, arbetsort, användning och bearbetning för att kunna överföra personliga filer vid en beställning. Vidare är våra kunder informerade om sina rättigheter när Spreadbook använder kundens anonymiserade användarprofil för marknadsundersökningar och vidare behovsutformning av tjänsten (Läs mer:"Dataskyddsvillkor"). I och med att kunden accepterar Spreadbooks "Allmänna villkor", godkänner kunden Spreadbooks verksamhet, överförande av datafiler, och erbjudande om att delta i fortsatt utformning av tjänsten, utifrån de Dataskyddsvillkor som anges på vår hemsida. Kunden har alltid rätten att avsäga sitt medlemskap i Spreadbook. Vid utebliven betalning är kunden medveten om att Spreadbook lämnar vidare till inkasso.

Andra bestämmelser

Om enstaka bestämmelser i detta kontrakt helt eller delvis är, eller blir ogiltigt, eller kontraktet innehåller en lucka enligt gällande lagar, betyder det inte att resten av kontraktet blir ogiltigt. I detta fall förpliktar sig de inblandade att komma överens om en för båda parterna rättvis lösning. Tvister i villkorsfrågor ska avgöras enligt tysk lagstiftning i anslutning till FNs Konvention om "Contracts for the International Sale of Goods - CISG". Denna överenskommelse gäller inte, om andra för det aktuella landet tvingande föreskrifter föreligger. Plats för domstolsförhandlingar är i Photoconnects arbetsort; Sundsvall, Sverige.